Lofts: Orígens

A la dècada dels 50, la postguerra va provocar una forta crisi productiva. Concretament als EEUU molts espais industrials varen quedar desocupats. Magatzems i petites fàbriques, que formaven part del teixit urbà, es reconvertiren en espais de vida i creació. Pintors, ballarins, dissenyadors o escultors, amb un baix poder adquisitiu, podien gaudir d’espais amplis i […]