La teoria del color

La teoria del color és una de les grans assignatures que tot dissenyador hauria de dominar. En un sol instant el nostre subconscient fa un judici sobre un producte i en la majoria d’ocasions, aquesta avaluació es realitza només en funció del color. Més enllà del valor estètic que proporcionen les diverses tonalitats amb què […]