Banksy

Banksy és el pseudònim amb el qual es coneix a l’artista actual més representatiu del Street Art (art de carrer). Aquest moviment creatiu defineix l’art urbà que engloba tota mena d’expressió artística realitzada al carrer de manera il·legal. No es tenen dades biogràfiques sobre Banksy, es creu que va néixer en una localitat pròxima a […]