Banksy

Banksy és el pseudònim amb el qual es coneix a l’artista actual més representatiu del Street Art (art de carrer). Aquest moviment creatiu defineix l’art urbà que engloba tota mena d’expressió artística realitzada al carrer de manera il·legal. No es tenen dades biogràfiques sobre Banksy, es creu que va néixer en una localitat pròxima a […]

David de Miquel Àngel

Quan ens referim a algú com “un home del Renaixement” volem dir que és polifacètic, que destaca en diferents arts, perquè així van ser els grans artistes del segle XVI. El paradigma de l’humanisme va ser un dels genis més importants de la història de l’art, Michelangelo Buonarroti, escultor, poeta, músic, pintor i arquitecte italià. […]

Lofts: Orígens

A la dècada dels 50, la postguerra va provocar una forta crisi productiva. Concretament als EEUU molts espais industrials varen quedar desocupats. Magatzems i petites fàbriques, que formaven part del teixit urbà, es reconvertiren en espais de vida i creació. Pintors, ballarins, dissenyadors o escultors, amb un baix poder adquisitiu, podien gaudir d’espais amplis i […]