La teoria del color és una de les grans assignatures que tot dissenyador hauria de dominar. En un sol instant el nostre subconscient fa un judici sobre un producte i en la majoria d’ocasions, aquesta avaluació es realitza només en funció del color. Més enllà del valor estètic que proporcionen les diverses tonalitats amb què treballem, cal entendre la seva influència sobre la percepció. Resulta fonamental entendre que el color afecta les propietats visuals dels objectes, de manera que incideix en les seves dimensions. Té la qualitat de poder modificar l’espai, de crear sensacions i reaccions de qui l’habiti. És tanta la seva importància que la seva aplicació en el disseny d’interiors no pot ser casual.

El món és incolor. Es podria dir que tot el color que veiem no existeix, és una percepció. Els objectes posseeixen la característica d’absorbir determinades parts de l’espectre lumínic. La llum blanca està formada per tres colors bàsics: vermell, groc i blau. Aquest fenomen va ser descobert per Issac Newton al fer passar un raig de llum blanca per un prisma de vidre. Sumats a aquests colors bàsics o primaris, hi ha els colors secundaris que es formen de la mescla, per parts iguals, de dues primaris (és a dir: de la barreja del blau i el groc sorgeix el verd, del vermell i groc, el taronja i del vermell i blau, el violeta). Els colors terciaris es formen amb la barreja, per parts iguals, d’un color primari amb un de secundari adjacent. Així, d’aquesta combinació resulta el vermell violaci, vermell ataronjat, groc ataronjat, groc verdós, blau verdós i blau violaci.

Els diferents tons són capaços de crear major il·luminació, confort, contrast i amplitud. També vincles i identificació a aspectes socials i culturals quotidians que són essencials. Des de temps antics grans artistes (Rubens o Velázquez) van incloure dins de les seves tècniques l’harmonització del color, la qual consisteix a aplicar la tendència de color determinada que defineix la moda d’aquell moment. Així doncs el color ajuda a definir i entendre la societat de cada època, les seves metes i ideals.